Výroční členská schůze

Jak jsme vás již dříve informovali, letošní členská schůze se uskuteční :

25. listopadu v Kulturním domě LOREC

Důležitým bodem jednání mimo jiné bude i volba nového výboru naší organizace pro další volební období.

Začátek v 9:00 hodin.

zve Výbor SHMO ČRS Kutná Hora