Vrchlice

je říčka na Kutnohorsku ve Středočeském kraji. Jedná se o největší přítok řeky Klejnárky, do které se vlévá zleva u obce Nové Dvory v nadmořské výšce 202 m. Délka jejího toku činí 30,0 km. Plocha povodí měří 133,3 km².

Průběh toku

Vrchlice pramení u obce Štipoklasy v nadmořské výšce 487 m. Nejprve teče severním směrem. Její horní a střední tok bývá též označován jako Bahýnka. Tento název je odvozen od vsi Bahno, okolo které říčka protéká. Pod Malešovem vzdouvá její vody v délce asi 4 km vodní nádrž Vrchlice. Odtud říčka teče převážně severovýchodním směrem, protéká historickým městem Kutná Hora a po dalších asi 4 km regulovaného koryta ústí u obce Nové Dvory do Klejnárky na jejím 7,5 říčním kilometru.

Rybníky na Vrchlici

Na Vrchlici se nachází poměrně hodně rybníků (z nichž některé jsou dosti velké a významné) a také jedna vodní nádrž.Hned u pramene Vrchlice (asi 0,7 kilometru jihovýchodně od Štipoklas) leží malý bezejmenný rybník.Asi 0,5 kilometru severně od od Štipoklas, u silnice II/126 se nachází menší Podvesní rybník.Asi kilometr západně od obce Černíny se rozkládá rekreačně i jinak významný rybník Vídlák s velkou stejnojmennou chatovou osadou. Rozloha rybníku je 6,5 ha, celkový objem 105 tis. m³, retenční objem 34 tis.  m³.Asi 0,9 kilometru severně od obce Černíny leží Svěcený rybník: rozloha rybníku je 8,1 ha, celkový objem 170 tis. m³, retenční objem je 34 tis. m³.Asi 300 metrů severovýchodním od Svěceného rybníka se nachází menší rybník Roubíček.U jižního okraje Malešova se rozkládá poměrně velký Hamerský rybník.

Těsně u severozápadního okraje Malešova začíná asi 4,8 km dlouhé vzdutí vodní hladiny, způsobené vodní nádrží Vrchlice: rozloha 102,77 ha.

Asi 0,6 km pod hrází vodní nádrže Vrchlice (vzdušnou čarou) začíná hladina Velkého rybníka – revír SHMO Kutná Hora

.