Školení nových členů se vždy koná v klubovně SHMO ČRS Kutná Hora,

termín pro rok 2021 bude upřesněn v závislosti na vládních nařízeních.

Začátek školení je vždy v sobotu od 8 hod. v sídle naší organizace na Jánské náměstí v Kutné Hoře. Sebou psací potřeby a blok na poznámky.

Obsahem školení je legislativa ČRS, rybářský řád, biologie a systematika našich ryb, základní poznatky z rybářského práva, z hospodaření na tekoucích vodách i v rybnících a také rybolovných technik.

Po úspěšném testu a znalosti našich ryb budete přijati za členy naší SHMO ČRS, obdržíte členský průkaz, zaplatíte svou první členskou známku a předáme vám osvědčení nutné pro první vydání rybářského lístku. Ten vydávají pověřené obce (pokud jste občanem Kutné Hory   – Okresní úřad). Předložení rybářského lístku je podmínkou vydání povolenky k rybolovu pro povolenku pro rybolov na SHMO Kutná Hora.

Pro následné vydání Vaší první povolenky pak nejprve musíte splnit jednu ze základních členských povinností v ČRS – odpracovat v každém kalendářním roce nejméně 10 brigádnických hodin v naší místní organizaci nebo tyto hodiny nahradit finančním plněním (150 Kč za 1 hodinu). Detaily jak toto splnit s Vámi budou řešeny na školení.

Pasování za rybáře po úspěšném školení:

Namáčím Ti obě tváře, pasuji Tě za rybáře……

A po tom všem již dovolte popřát, ať se vám u nás líbí a strávíte krásné chvíle se skvělými úlovky v našich bohatě zarybněných revírech.

Pro úspěšné absolvování rybářského testu doporučujeme navštívit stránky Českého rybářského svazu:

http://www.rybsvaz.cz/?page=test_rybarskych_znalosti&lang=cz