Školení nových členů 2024

Vážení rybáři a rybářky,

Dovolujeme si Vás informovat o termínu školení nových členů :  sobota 6.1.2024

Přihlášky směrujte na pana Josefa Opaska – tel: 720 138 852  nebo na email: rybarikh@seznam.cz

Začátek školení je od 8 hod. v sídle naší organizace na Jánské náměstí 540 v Kutné Hoře.

Obsahem školení je legislativa ČRS, rybářský řád, biologie a systematika našich ryb, základní poznatky z rybářského práva, z hospodaření na tekoucích vodách i v rybnících a také rybolovných technik, proto nepodceňujte tvorbu poznámek, blok a dobrá psací tužka bude určitě potřebná i v další části při testu znalostí.

Ti, kteří uspějí v testu znalosti našich ryb a rybářského řádu, splní tím legislativu ČRS a budou přijati za členy naší SHMO ČRS, obdrží členský průkaz, zaplatí svou první členskou známku a bude jim předáno osvědčení nutné pro první vydání rybářského lístku. Ten vydávají pověřené obce (pokud jste občanem Kutné Hory   – Okresní úřad). Předložení rybářského lístku je podmínkou vydání povolenky k rybolovu pro povolenku pro rybolov na SHMO Kutná Hora.

Doporučujeme navštívit stránky Českého rybářského svazu a ověřit znalosti v testu:

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/test-rybarskych-znalosti

Úspěšné vyplnění testu v rámci školení bude podmínkou pro získání osvědčení pro výdej rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Kutná Hora.

Zve výbor SHMO ČRS Kutná Hora