V současné době probíhá šest rybářských kroužků. Záboří nad Labem s vedoucím panem Vítězslavem Klatkou, Zbýšov s vedoucím Josefem Flekalem, Žehušice – Ladislav Junek a František Bárta v Nových Dvorech s Miroslavem Husou a v Kutné Hoře Pavlem Zárubou.

Každou skupinu navštěvuje více jak 10 rybářů, nejpočetnější je kutnohorský kroužek s účastí okolo čtyřiceti mladých rybářů.

Díky velkému zájmu o tento koníček jsme i letos do našich řad přijali přes čtyřicet nových rybářů a rybářek.

Při dubnovém pasování těchto nových členů jsme využili naši klubovnu, kde se scházíme každou středu od 16 do17h a kde děti přísahaly na rybářský slib. Dostaly své první povolenky a malý balíček s rybářskou bižuterií do začátku jako dárek od naší organizace.

Další akci, kterou jsme pro naše nejmladší zorganizovali, byly rybářské závody, které se konaly na naší vodě na Utopenci. Už to slibovalo, že si děti pěkně zachytají a pořádně si tento den užijí. Sjelo se celkem slušných třicet šest závodníků, kteří chytali dvě kola. O přestávce si u ohně opekly buřty a posilnili se do dalšího klání. Děti bojovaly s pěknými kapry, kterých se chytlo skoro padesát, anebo škádlily perlíny a okouny.

Vítězové závodů

Poděkování patří všem vedoucím za práci s dětmi, že se jim s pečlivostí věnují a že je zasvěcují do tajů rybářského sportu.

 

 

 

 

 

Pasování nových rybářů:

Během roku se děti připravovaly se svými vedoucími na pravidelném týdenním setkání, absolvovaly teoretickou i praktickou část poznávání rybařiny, dnes bylo jejich úsilí korunováno slavnostním slibem a každý si odnesl nejen svojí „první povolenku“, ale i několik drobností do své nové rybářské krabičky od naší organizace.

     

 

Dětem „Petrův Zdar“ a vedoucím velké díky za jejich čas a práci.