Klubovna SHMO ČRS Kutná Hora.

SHMO ČRS Kutná Hora Jánské náměstí

     Samostatně hospodařící místní organizace Českého rybářského svazu v Kutné Hoře je sdružení občanů, dle zákona číslo 83/1990Sb, která jako společenská organizace zajišťuje v rámci “Stanov ČRS” a “Jednacího řádu” výkon rybářského práva, chov rybích násad a sportovní rybolov ve svěřených revírech, včetně jejich ochrany. Dále poskytuje členům možnost sportovního vyžití v této zájmové oblasti, chrání vodní živočichy, přírodu a čistotu vody, včetně ochrany životního prostředí. Zajišťuje mimoškolní výchovu mládeže a dětí v oboru rybářství, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. Celkově hospodaříme na více než 101 hektarech vodních a ostatních ploch a náklady na činnost SHMO překračují značně 2,5 milionů korun ročně. K výrobě rybích násad a celkovému zabezpečení slouží celkem 6 chovných rybníků o výměře 49 hektarů ve vlastnictví naší organizace. Uvedená celková výměra a složení chovných rybníků dává možnost samostatného hospodaření v rybochovu, dle potřeby zarybňování sportovních revírů a ještě skýtá možnost prodeje případných přebytků násad dalším rybářským organizacím k zarybňování jejich revírů.  Snažíme se, aby tím nejkrásnějším zážitkem byl pro každého rybáře nejenom úlovek, ale i čas strávený v prostředí krásné přírody, které naše sportovní revíry a rybníky plně poskytují.

K tomu všem rybářům přejeme “Petrův Zdar”.

Výbor SHMO ČRS Kutná Hora