Jak se stát rybářem?

Na tuto otázku vám můžeme dát snadnou odpověď. Záleží na tom, kolik je vám let. V Českém rybářském svazu se mohou sdružovat děti, mládež a dospělí.

Děti do 15 let věku najdou příležitost v rybářských kroužcích, zde zahajujeme činnost vždy počátkem října. Přihlášky jsou k dispozici v sídle naší organizace a na Vaše případné dotazy odpoví vedoucí mládeže pan Pavel Záruba tel : 721 810 864.

Těm z vás, kteří chcete začít rybařit a je vám více než 15 let, ale ještě jste nedosáhli 18 let věku, nezbývá než absolvovat školení nových členů (sobota), kde splníte základní požadavky zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky a složíte zkoušky (test a poznávání ryb).

No a vám, kteří jste již překročili věk 18 let a k rybařině přicházíte úplně bez zkušeností nebo se k nám opět vracíte po letech odloučení od rybářského sportu, je rovněž určeno školení pro nové členy. Přihlášku zašlete nebo vyplníte v den školení v sídle naší místní organizace: Samostatně Hospodařící Místní Organizace Kutná Hora  Jánské náměstí 540 Kutná Hora 284 01

Obsahem školení je legislativa ČRS, rybářský řád, biologie a systematika našich ryb, základní poznatky z rybářského práva, z hospodaření na tekoucích vodách i v rybnících a také rybolovných technik.

Po úspěšném testu a poznávačce našich ryb budete přijati za členy naší místní organizace ČRS, obdržíte členský průkaz, zaplatíte svou první členskou známku a předáme vám osvědčení nutné pro první vydání rybářského lístku. Ten vydávají pověřené obce (pokud jste občanem Kutné Hory   – Okresní úřad). Předložení rybářského lístku je podmínkou vydání povolenky k rybolovu pro povolenku pro rybolov na SHMO Kutná Hora.

Pro následné vydání Vaší první povolenky pak nejprve musíte splnit jednu ze základních členských povinností v ČRS – odpracovat v každém kalendářním roce nejméně 10 brigádnických hodin v naší místní organizaci nebo tyto hodiny nahradit finančním plněním (150 Kč za 1 hodinu). Detaily jak toto splnit s Vámi budou řešeny na školení.