Povolenky hostovací 2022
Roční celorevírová     50 ks  vybraných ryb 2 600 Kč
Měsíční                           20 ks    vybraných ryb 1 600 Kč
14denní                           14 ks   vybraných ryb 1 000 Kč
  7denní                             7 ks  vybraných ryb 700 Kč
  2denní                             3 ks   vybraných ryb 500 Kč
  1denní                             2 ks     vybraných ryb 300 Kč
Děti do 15 let + vozíčkáři 50% z ceny povolenky
Cizinci včetně obč.SR cena dohodou

Výdejní místa :

K. Hora – Klubovna ČRS Jánské náměstí 540

termíny budou zveřejněny v příspěvcích dle situace v souladu s vládními nařízeními

Žehušice, ulice Tichá 254

po telefonické dohodě pan Josef Opasek  tel : 720 138 852

Zbýšov                    

pan Marek Zbýšov (proti čerpací stanici Benzina)

” Rybářský řád ČRS ” pro rok 2022 – změny přiloženy v doplňcích MRŘ / SHMO.

” MRŘ / SHMO ” doplňky pro rok 2022 –  vydány ke každé povolence !