ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ SHMO Kutná Hora, 

MÍSTNÍ DOPLŇKY rybářského řádu ČRS

navazující na RŘ ČRS platný na rybářských revírech a vodních plochách Českého rybářského svazu od 1. ledna 2024.

Lov na řekách  Doubrava, Klejnarka, Vrchlice a revírech Velký rybník a  Žmola  je povolen celoročně dle vyhlášky č. 197/2004Sb. s návazností na zák. č. 99/2004 a PŘ ČRS.                                                                              

Lov na stojatých vodách – Písník, Hornická –zahájení  lovu od 30.3.2024

Omezení – po podzimním vysazení kaprů (cca 20.10.2024 bude na stojatých vodách omezen rybolov a vyhlášen Všeobecný zákaz lovu. Lov dravých ryb po tomto datu povolen. Na řece Doubravě, Klejnárce, Vrchlici, revíru Velký rybník a Žmola – lov ryb celoročně s omezení po jarním dosazení rybí osádky. ( Hájení 14 dní ) )  Lov sumců je povolen již od 30.3.2024 do 15.6.2024 na nástražní rybičku o minimální velikosti 20 cm, aby nedocházelo k odlovu i jiných druhů ryb (štika, candát, úhoř, bolen, atd.) Od 16.6.2024 se pokračuje dle rybářského řádu.

                                                                            Pro všechny revíry:

 Počet  úlovků na povolenku dle  doplňků SHMO. Po ponechání si 2 vybraných ryb končí denní rybolov.                             

50 ks vybraných ryb na celoroční povolenku (kapr, amur, bolen, štika, sumec, candát). Po uložení vybrané ryby do vezírku učiní lovící zápis obvyklým způsobem – druh, kusy, míra – a do kolonky pod  revír zapíše čas uložení ryby do vezírku. Budou vždy 4 číslice, např. 04.30, 10.40 Po ponechání si 50 ks vybraných ryb lze zakoupit novou povolenku – dle ceníku povolenek.

Zákonná míra všech druhů ryb dle RŘ ČRS a vyhlášky  č. 197/2004 Sb. a doplňků SHMO.

kapr – 40 cm, štika – 55 cm, amur – 60cm , okoun  – 20 cm, sumec velký 20 cm 

 Sumec nad 20 cm nesmí být vrácen zpět vodě. 

Kapr 65 cm včetně  musí být vrácen vodě!!

                                          Chování při lovu:

 1. Povinností lovícího je použít plastovou nebo gumovou podložku o minimálním rozměru 100 x 50 cm. (Podložkou může být například i kus igelitu atp. jedná se o zvýšení šetrné manipulace s rybami.
 2. Lovící je povinen mít při lovu podběrák připravený k použití.
 3. Za zvláště hrubý přestupek je považováno vytahování ryb po břehu.
 4. Ulovená ryba musí být ihned od háčkována a uložena do vezírku nebo vrácena vodě.
 5. Zákaz označování krmných míst bójkami.
 6. Zákaz používání jakýchkoliv plavidel pro zavážení návnady a nástrahy. Návnady lze dopravovat na lovné pouze nahazováním, nastřelováním nebo zavážecí lodičkou  na dálkové ovládání.
 7. Zdolávání sumce z loďky je povoleno. Zavážet lze pouze rybičku nad 20 cm. Lov na vábničku povolen od             —  1.7.2023 pouze na rybníku Písník a Velký Rybník.
 8. Pokud lovící loví po setmění je povinen označit lovné místo viditelně světlem (lampička, svíčka).
 9. Řádně vyplněný přehled o úlovcích ve všech odstavcích, nutno odevzdat nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti povolenky – nejlépe prokazatelným způsobem! Používat názvy rybníků a řek.
 10. Na všech revírech platí zákaz vjezdu motorových vozidel na hráze rybníků, zákaz parkování mimo vyhrazená parkoviště nebo cesty.
 11. Zákaz vjezdu na pozemky, hlavně louky u Doubravy. Pokud parkuje rybář na některém pozemku u revíru se souhlasem majitele, nesmí současně lovit ryby. Přísný zákaz rozdělávání ohňů.
 12. Veškeré změny z vážných provozních nebo ekologických důvodů budou oznámeny na webových stránkách a vývěsních skříňkách SHMO, případně cedulemi na revírech.
 13. Zákaz lovu ryb z levého břehu Doubravy od silničního mostu v Žehušicích – až po železnou lávku v chaloupkách (Žehušice)
 14. Všechny výše uvedené výjimky platí pro členské povolenky i hostovací povolenky.
 15. Pro všechny revíry SHMO platí dále všechny zásady vyhlášky č. 197/2004 Sb. a RŘ ČRS, které nejsou upřesněny změnami těchto místních doplňků! Veškeré další informace o činnosti SHMO ČRS Kutná Hora budou průběžně oznamovány prostřednictvím webových stránek a ve skříňkách. Povinností každého člena je ve vlastním zájmu sledovat.

Pro jednotlivé revíry SHMO ČRS Kutná Hora: 

Velký rybník“                

– zákaz rybolovu z hlavní hráze rybníka

– zákaz lovu z oploceného pozemku restaurace

rybník Písnik“ Žehušice“

– parkování povoleno pouze ve vymezených prostorách-parkoviště u písníku II a I

– zákaz lovu z poloostrova ( označeno tabulí)

rybník Hornická“

– zákaz lovu z prostoru chat- označeno tabulemi

– zákaz lovu z prostoru statku – označeno tabulemi

– zákaz ničení rákosových porostů

– parkování pouze na vyhrazených parkovištích

Pilský rybník “   

 zákaz rybolovu pod chatami

 Žmola Neškaredice “

– zákaz vstupu na objekty nádrže a manipulace s nimi

– zákaz lovu ryb z hlavní hráze nádrže

– zákaz vjezdu motorových vozidel na komunikace okolo nádrže

– parkování motorových vozidel pouze na vyhrazených místech před značkou

Všechny revíry  SHMO“ – pro neuvedené výjimky platí v plném rozsahu RŘ ČRS

Popis revíru SHMO Kutná Hora 

DOUBRAVA 1“ – 411017 (21,9 ha)

Přítok Labe: od vtoku do Labe u Záboří nad Labem až k mostu v Žehušicích(mimo Čáslavku – Brslenu).

K revíru patří nádrže:

Písník v k.ú. Žehušice 8,50 ha

8,5km řeka Doubrava 8,50 ha

Hornická 4,90 ha

KLEJNARKA 1“ – 411034(13,50 ha)

Přítok Labe: od jezu v Mladém Hlízově až k jezu náhonu na rybník Vrabcov v k.ú. Třebešice, mimo potok Vrchlice.

K revíru patří inádrže:

VN Neškaredice v k.ú. Neškaredice 5,80 ha

7,7km řeka Klejnarka 7,70 ha

Pilský rybník v k.ú. Zbýšov 2,45 ha

VRCHLICE 1“ – 411098 (10,00 ha)

Přítok Klejnarky – Labe:od ústí do Klejnarky v Nových Dvorech až k hrázi vodárenské nádrže Vrchlice.

Přítoky jsou chovné – lov ryb na udici zakázán!

K revíru patří nádrže:

Velký rybník v k. ú. Malešov 8,00 ha

10,2 km potok Vrchlice 2,00 ha

Na všechny revíry platí pouze místní povolenka!!!

V evidenci docházek zapisujme pouze název revíru – číslo se neuvádí