ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ SHMO Kutná Hora, www.rybarikh.cz; rybarikutnahora.freepage.cz

       MÍSTNÍ DOPLŇKY rybářského řádu ČRS platné od 1.ledna 2020 navazující na RŘ ČRS platný po celém území ČR

Doby lovu

Lov na řekách Doubrava, Klejnarka a Vrchlice je povolen celoročně dle vyhlášky č. 197/2004Sb. s návazností na zák. č. 99/2004 a PŘ ČRS.

                                                                       Výjimka:

Lov na stojatých vodách – Písník, Zbýšov, Velký rybník, Hornická, Žmola – lov od 4.4.2020 do 31.12.2020

Omezení – po podzimním vysazení kaprů (cca 20.10.2020 bude na stojatých vodách omezen rybolov. Všeobecný zákaz lovu. Lov dravých ryb povolen. Na rybníku Pilský a řece Doubravě, Klejnarce a Vrchlici – lov ryb celoročně povolen s výjimkou týdenního hájení po podzimním vysazení kaprů. Bude oznámeno na webových stránkách, skříňkách a na revírech.

                                                                 Pro všechny revíry:

Počet a množství úlovků na povolenku dle RŘ a doplňků SHMO. Po ponechání si dvou vybraných ryb končí denní rybolov.     

                                                                   Výjimka:

50 ks vybraných ryb na celoroční povolenku (kapr, amur, bolen, štika, sumec, candát) V kalendářním týdnu si lze ponechat 6 ks vybraných ryb. Po uložení vybrané ryby do vezírku učiní lovící zápis obvyklým způsobem – druh, kusy, míra – a do kolonky podrevír zapíše čas uložení ryby do vezírku. Budou vždy 4 číslice, např. 04.30, 10.40 Po ponechání si 50 ks vybraných ryb lze zakoupit novou povolenku – dle ceníku povolenek.

Zákonná míra všech druhů ryb dle RŘ ČRS a vyhlášky  č. 197/2004 Sb. a doplňků SHMO.

Kapr – 45 cm, štika – 55 cm, amur – 60cm, okoun – 15cm.

Kapr nad 65 cm musí být vrácen vodě, a to včetně míry 65 cm.

   Chování při lovu:

 1. Pokud rybář nemůže ulovenou rybu vyzvednout prutem, je povinen použít podběrák, následně plně respektovat bod 2
 2. Povinností všech lovících je při vytažení ryby na břeh použít plastovou nebo gumovou podložku o minimálním rozměru 100 x 50 cm. (Podložkou může být například i kus igelitu atp. jedná se o zvýšení šetrné manipulace s rybami.
 3. Lovící je povinen mít při lovu podběrák připravený k použití.
 4. Za zvláště hrubý přestupek je považováno vytahování ryb po břehu.
 5. Ulovená ryba musí být ihned od háčkována a uložena do vezírku nebo vrácena vodě.
 6. Zákaz označování krmných míst bojkami.
 7. Zákaz používání jakýchkoliv plavidel pro zavážení návnad. Návnady lze dopravovat na lovné místo pouze nahazováním nastřelováním
 8. Zavážení nástrahy a zdolávání sumce z loďky povoleno.
 9. Pokud lovící loví po setmění je povinen označit lovné místo viditelně světlem (baterka, svíčka).
 10. Řádně vyplněný přehled o úlovcích ve všech odstavcích, nutno odevzdat nejpozději do 7 dnů po skončení platnosti povolenky organizaci, která ho vydala – nejlépe prokazatelným způsobem! Používat názvy rybníků a řek. Na všech revírech platí zákaz vjezdu motorových vozidel na hráze rybníků, zákaz parkování mimo vyhrazená parkoviště nebo cesty.Zákaz vjezdu na pozemky, hlavně louky a Doubravy. Pokud parkuje rybář na některém pozemku u revíru se souhlasem majitele, nesmí současně lovit ryby v revíru. Veškeré změny z vážných provozních nebo ekologických důvodů budou oznámeny ve vývěsních skříňkách SHMO, případně cedulemi na revírech.
 11. Všechny výše uvedené výjimky platí pro členské povolenky i hostovací povolenky – hostovací celorevírová roční/50 ks vybraných ryb, 14 denní/14 ks vybraných ryb, 7 denní/7 ks vybraných ryb,   2 denní/3 ks vybraných ryb , 1 denní/ 2 ks vybraných ryb
 12. Pro všechny revíry SHMO platí dále všechny zásady vyhlášky č. 197/2004 Sb. a RŘ ČRS, které nejsou upřesněny změnami těchto místních doplňků!
 13. Veškeré další informace o činnosti SHMO ČRS Kutná Hora budou průběžně oznamovány prostřednictvím webových stránek a ve skříňkách, povinností každého člena je ve vlastním zájmu sledovat!  Pro jednotlivé revíry SHMO ČRS Kutná Hora:Velký rybník“       – zákaz rybolovu z hlavní hráze rybníka- zákaz lovu z oploceného pozemku restaurace

  rybník Písnik“

  Žehušice“

  – parkování povoleno pouze ve vymezených prostorách-parkoviště

  u písníku II a I

  – zákaz lovu z poloostrova ( označeno tabulí)

  rybník Hornická“  – zákaz lovu z prostoru chat- označeno tabulemi

  – zákaz lovu z prostoru statku – označeno tabulemi

  – zákaz ničení rákosových porostů

  – parkování pouze na vyhrazených parkovištích

  Zbýšovskýrybník“     

  – zákaz rybolovu na oploceném koupališti v době od 7.00 do 20.00 hodin

  (červenec a srpen)

  – zákaz rybolovu z hlavní hráze rybníka po celé délce svodidel u silnice

  Pilský rybník “     – zákaz rybolovu pod chatami

  – zákaz vstupu a vjezdu motorových vozidel na soukromé pozemky a hráz rybníka

  rybník Žmola Neškaredice “

  – zákaz vstupu na objekty nádrže a manipulace s nimi

  – zákaz lovu ryb z hlavní hráze nádrže

  – zákaz vjezdu motorových vozidel na komunikace okolo nádrže (možnost převézt

  – jednostopé vozidlo bez chodu motoru)

  – parkování motorových vozidel pouze na vyhrazených místech před značkou                                                              „                             „Zákaz vjezdu“

  Všechny revíry SHMO“ – pro neuvedené výjimky platí v plném rozsahu RŘ ČRS

  – možnost převézt jednostopé vozidlo bez chodu motoru

  Popis revíru SHMO Kutná Hora

  DOUBRAVA 1“ – 411017 (21,9 ha)

  Přítok Labe: od vtoku do Labe u Záboří nad Labem až k mostu v Žehušicích(mimo Čáslavku – Brslenu).

  K revíru patří nádrže:

  Písník v k.ú. Žehušice 8,50 ha

  8,5km řeka Doubrava 8,50 ha

  Hornická 4,90 ha

  KLEJNARKA 1“ – 411034(13,50 ha)

  Přítok Labe: od jezu v Mladém Hlízově až k jezu náhonu na rybník Vrabcov v k.ú. Třebešice, mimo potok Vrchlice.

  K revíru patří inádrže:

  VN Neškaredice v k.ú. Neškaredice 5,80 ha

  7,7km řeka Klejnarka 7,70 ha

  KLEJNARKA 3“ – 411036 (13,29 ha)

  Přítok Labe: s rybářským právem na nádržích:

  0 km Zbýšovský rybník v k.ú. Zbýšov 10,84 ha

  Pilský rybník v k.ú. Zbýšov 2,45 ha

  VRCHLICE 1“ – 411098 (10,00 ha)

  Přítok Klejnarky – Labe:od ústí do Klejnarky v Nových Dvorech až k hrázi vodárenské nádrže Vrchlice.

  Přítoky jsou chovné – lov ryb na udici zakázán!

  K revíru patří nádrže:

  Velký rybník v k.ú. Malešov 8,00 ha

  10,2 km potok Vrchlice 2,00 ha

  Na všechny revíry platí pouze místní povolenka!!!

  Do úlovkového lístku píšeme pouze název revíru – / číslo revíru není třeba /