ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ SHMO Kutná Hora, www.rybarikh.cz; rybarikutnahora.freepage.cz 

Lov na řekách Doubrava, Klejnarka a Vrchlice, je povolen celoročně dle vyhlášky č. 197/2004Sb. s návazností na zák. č. 99/2004 a PŘ ČRS.                                                                              

Lov na stojatých vodách – Písník, Pilský, Velký rybník, Hornická, Žmola – lov od 2.4.2022 do 31.12.2022

Omezení – po podzimním vysazení kaprů (cca 20.10.2022 bude na stojatých vodách omezen rybolov. Všeobecný zákaz lovu. Lov dravých ryb povolen. Na řece Doubravě, Klejnarce a Vrchlici – lov ryb celoročně povolen s výjimkou týdenního hájení po podzimním vysazení kaprů. Bude oznámeno na webových stránkách, skříňkách a na revírech.

                                                                                     Pro všechny revíry:

 Počet a množství úlovků na povolenku dle  doplňků SHMO. Po ponechání si dvou vybraných ryb končí denní rybolov.                             

50 ks vybraných ryb na celoroční povolenku (kapr, amur, bolen, štika, sumec, candát) V kalendářním týdnu si lze ponechat 6 ks vybraných ryb. Po ulovení a ponechání si vybrané ryby, učiní lovící zápis obvyklým způsobem – druh, kusy, míra – a do kolonky pod revír zapíše čas ulovení. Budou vždy 4 číslice, např. 04.30, 10.40 Po ponechání si 50 ks vybraných ryb lze zakoupit novou povolenku – dle ceníku povolenek.

Zákonná míra všech druhů ryb dle RŘ ČRS a vyhlášky  č. 197/2004 Sb. a doplňků SHMO.

 Kapr – 45 cm, štika – 55 cm, amur – 60cm , okoun  – 20 cm.

Kapr nad 65 cm musí být vrácen vodě, a to včetně míry 65 cm.

   Chování při lovu:

 1. Pokud rybář nemůže ulovenou rybu vyzvednout prutem, je povinen použít podběrák.
 • Povinností lovícího je použít plastovou nebo gumovou podložku o minimálním rozměru 100 x 50 cm. (Podložkou může být například i kus igelitu atp. jedná se o zvýšení šetrné manipulace s rybami.
 • Lovící je povinen mít při lovu podběrák připravený k použití.
 • Za zvláště hrubý přestupek je považováno vytahování ryb po břehu.
 • Ulovená ryba musí být ihned od háčkována a uložena do vezírku nebo vrácena vodě.
 • Zákaz označování krmných míst bojkami.
 • Zákaz používání jakýchkoliv plavidel pro zavážení návnad. Návnady lze dopravovat na lovné místo pouze nahazováním, nastřelováním nebo zavážecí lodičkou na dálkové ovládání.
 • Zavážení na sumce a zdolávání sumce z loďky povoleno.

        i.Pokud lovící loví po setmění je povinen označit lovné místo viditelně světlem (baterka, svíčka).

 • Řádně vyplněný přehled o úlovcích ve všech odstavcích, nutno odevzdat nejpozději do 7 dnů po skončení platnosti povolenky organizaci, která ho vydala – nejlépe prokazatelným způsobem! Používat názvy rybníků a řek.
 • Na všech revírech platí zákaz vjezdu motorových vozidel na hráze rybníků, zákaz parkování mimo vyhrazená parkoviště nebo cesty.
 • Zákaz vjezdu na pozemky, hlavně louky u Doubravy. Pokud parkuje rybář na některém pozemku u revíru se souhlasem majitele, nesmí současně lovit ryby v revíru.
 • Veškeré změny z vážných provozních nebo ekologických důvodů budou oznámeny ve vývěsních skříňkách SHMO, případně cedulemi na revírech.

       9.Všechny výše uvedené výjimky platí pro členské povolenky i hostovací povolenky – hostovací       celorevírová roční/50 ks vybraných ryb,- 14 denní/14 ks vybraných ryb,- 7 denní/7 ks vybraných ryb,          2  denní/2 ks vybraných ryb ,- 1 denní/ 1 ks vybraných ryb

10.Pro všechny revíry SHMO platí dále všechny zásady vyhlášky č. 197/2004 Sb. a RŘ ČRS, které nejsou upřesněny změnami těchto místních doplňků!Veškeré další informace o činnosti SHMO ČRS Kutná Hora budou průběžně oznamovány prostřednictvím webových stránek a ve skříňkách. Povinností každého člena je ve vlastním zájmu sledovat.

 

 

Pro jednotlivé revíry SHMO ČRS Kutná Hora:

 

Velký rybník“                 – zákaz rybolovu z hlavní hráze rybníka

– zákaz lovu z oploceného pozemku restaurace

rybník Písník“

Žehušice“                         – parkování povoleno pouze ve vymezených prostorách-parkoviště

– zákaz lovu z poloostrova ( označeno tabulí)

rybník Hornická“            – zákaz lovu z prostoru chat- označeno tabulemi

– zákaz lovu z prostoru statku – označeno tabulemi

– zákaz ničení rákosových porostů

– parkování pouze na vyhrazených parkovištích

Pilský rybník “                – zákaz rybolovu pod chatami

– zákaz vstupu a vjezdu motorových vozidel na soukromé pozemky a hráz rybníka

rybník Žmola“

Neškaredice“                   – zákaz vstupu na objekty nádrže a manipulace s nimi

– zákaz lovu ryb z hlavní hráze nádrže

– zákaz vjezdu motorových vozidel na komunikace okolo nádrže (možnost převézt

– jednostopé vozidlo bez chodu motoru)

– parkování motorových vozidel pouze na vyhrazených místech před značkou

„Zákaz vjezdu“

Všechny revíry  SHMO“ – pro neuvedené výjimky platí v plném rozsahu RŘ ČRS

– možnost převézt jednostopé vozidlo bez chodu motoru

 

Popis revíru SHMO Kutná Hora

 

DOUBRAVA 1“ – 411017 (21,9 ha)

Přítok Labe: od vtoku do Labe u Záboří nad Labem až k mostu v Žehušicích(mimo Čáslavku – Brslenu).

K revíru patří nádrže:

Písník v k.ú. Žehušice 8,50 ha

8,5km řeka Doubrava 8,50 ha

Hornická 4,90 ha

KLEJNARKA 1“ – 411034(13,50 ha)

Přítok Labe: od jezu v Mladém Hlízově až k jezu náhonu na rybník Vrabcov v k.ú. Třebešice, mimo potok Vrchlice.

K revíru patří inádrže:

VN Neškaredice v k.ú. Neškaredice 5,80 ha

7,7km řeka Klejnarka 7,70 ha

KLEJNARKA 3“ – 411036 (13,29 ha)

Přítok Labe: s rybářským právem na nádržích:

Pilský rybník v k.ú. Zbýšov 2,45 ha

VRCHLICE 1“ – 411098 (10,00 ha)

Přítok Klejnarky – Labe:od ústí do Klejnarky v Nových Dvorech až k hrázi vodárenské nádrže Vrchlice.

Přítoky jsou chovné – lov ryb na udici zakázán!

K revíru patří nádrže:

Velký rybník v k.ú. Malešov 8,00 ha

10,2 km potok Vrchlice 2,00 ha

     

 1. Na všechny revíry platí pouze místní povolenka!!!Do úlovkového lístku píšeme pouze název revíru – / číslo revíru není třeba /