ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ SHMO Kutná Hora – místní doplňky 2023

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ SHMO Kutná Hora,  www.rybarikh.cz,

MÍSTNÍ DOPLŇKY rybářského řádu ČRS  platné od 1.ledna 2023                                                 navazující na RŘ ČRS platný po celém území ČR

Doby lovu

Lov na řekách  Doubrava, Klejnarka a Vrchlice je povolen celoročně dle vyhlášky č. 197/2004Sb. s návazností na zák. č. 99/2004 a PŘ ČRS.                                                                              

Lov na stojatých vodách – Písník, Pilský, Velký rybník, Hornická, Žmola –zahájení  lovu od 1.4.2023

Omezení – po podzimním vysazení kaprů (cca 20.10.2022 bude na stojatých vodách omezen rybolov. Všeobecný zákaz lovu. Lov dravých ryb povolen. Na řece Doubravě, Klejnarce a Vrchlici – lov ryb celoročně.

                                                                                     Pro všechny revíry:

 Počet a množství úlovků na povolenku dle  doplňků SHMO. Po ponechání si 2 vybraných ryb končí denní rybolov.                            

50 ks vybraných ryb na celoroční povolenku (kapr, amur, bolen, štika, sumec, candát). Po uložení vybrané ryby do vezírku učiní lovící zápis obvyklým způsobem – druh, kusy, míra – a do kolonky pod  revír zapíše čas uložení ryby do vezírku. Budou vždy 4 číslice, např. 04.30, 10.40 Po ponechání si 50 ks vybraných ryb lze zakoupit novou povolenku – dle ceníku povolenek.

Zákonná míra všech druhů ryb dle RŘ ČRS a vyhlášky  č. 197/2004 Sb. a doplňků SHMO.

 Kapr – 45 cm, štika – 55 cm, amur – 60cm , okoun  – 20 cm.

Kapr nad 65 cm musí být vrácen vodě, a to včetně míry 65 cm.

 

                                             Chování při lovu:

 1. Povinností lovícího je použít plastovou nebo gumovou podložku o minimálním rozměru 100 x 50 cm. (Podložkou může být například i kus igelitu atp. jedná se o zvýšení šetrné manipulace s rybami.
 2. Lovící je povinen mít při lovu podběrák připravený k použití.
 3. Za zvláště hrubý přestupek je považováno vytahování ryb po břehu.
 4. 1. Ulovená ryba musí být ihned od háčkována a uložena do vezírku nebo vrácena vodě.
 5. Zákaz označování krmných míst bojkami.
 6. Zákaz používání jakýchkoliv plavidel pro zavážení návnady a nástrahy. Návnady lze dopravovat na lovné      pouze nahazováním, nastřelováním nebo zavážecí lodičkou  na dálkové ovládání.
 7. Zavážení, zdolávání sumce z loďky povoleno. Nařízení zavážet rybičku nad 20 cm. Lov na vábničku povolen od                     —  1.7.2023 na rybníku Písník a Velký Rybník.
 8. Pokud lovící loví po setmění je povinenoznačit lovné místo viditelně světlem (lampička, svíčka).
 9. Řádně vyplněný přehled o úlovcích ve všech odstavcích, nutno odevzdat nejpozději do 7 dnů po skončení platnosti povolenky organizaci, která ho vydala – nejlépe prokazatelným způsobem! Používat názvy rybníků a řek.
 10. Na všech revírech platí zákaz vjezdu motorových vozidel na hráze rybníků, zákaz parkování mimo vyhrazená parkoviště nebo cesty.
 11. Zákaz vjezdu na pozemky, hlavně louky u Doubravy. Pokud parkuje rybář na některém pozemku u revíru se souhlasem majitele, nesmí současně lovit ryby v revíru.
 12. Veškeré změny z vážných provozních nebo ekologických duvodů budou oznámeny na webových stránkách a vývěsních skříňkách SHMO, případně cedulemi na revírech.
 13. Zákaz lovu ryb z levého břehu Doubravky od silničího mostu, až po železnou lávku v chaloupkách (Žehušice)        Všechny výše uvedené výjimky platí pro členské povolenky i hostovací povolenky – hostovací       celorevírová     roční/50 ks vybraných ryb,- 14 denní/14 ks vybraných ryb,- 7 denní/7 ks vybraných ryb,  2 denní/2 ks vybraných ryb ,- 1 denní/ 1 ks vybraných ryb
 14. Pro všechny revíry SHMO platí dále všechny zásady vyhlášky č. 197/2004 Sb. a RŘ ČRS, které nejsou upřesněny změnami těchto místních doplňků! Veškeré další informace o činnosti SHMO ČRS Kutná Hora budou průběžně oznamovány prostřednictvím webových stránek a ve skříňkách. Povinností každého člena je ve vlastním zájmu sledovat. 

Pro jednotlivé revíry SHMO ČRS Kutná Hora:

 Velký rybník“                 – zákaz rybolovu z hlavní hráze rybníka

– zákaz lovu z oploceného pozemku restaurace

rybník Písnik“

Žehušice“                         – parkování povoleno pouze ve vymezených prostorách-parkoviště

u písníku II a I

– zákaz lovu z poloostrova ( označeno tabulí)

 

rybník Hornická“            – zákaz lovu z prostoru chat- označeno tabulemi

– zákaz lovu z prostoru statku – označeno tabulemi

– zákaz ničení rákosových porostů

– parkování pouze na vyhrazených parkovištíc

 

Pilský rybník “                zákaz rybolovu pod chatami

 

rybník Žmola“

Neškaredice“                   – zákaz vstupu na objekty nádrže a manipulace s nimi

– zákaz lovu ryb z hlavní hráze nádrže

– zákaz vjezdu motorových vozidel na komunikace okolo nádrže

– parkování motorových vozidel pouze na vyhrazených místech před značkou

 

Všechny revíry  SHMO“ – pro neuvedené výjimky platí v plném rozsahu RŘ ČRS

– možnost převézt jednostopé vozidlo bez chodu motoru

 

Popis revíru SHMO Kutná Hora

 

DOUBRAVA 1“ – 411017 (21,9 ha)

Přítok Labe: od vtoku do Labe u Záboří nad Labem až k mostu v Žehušicích(mimo Čáslavku – Brslenu).

K revíru patří nádrže:

Písník v k.ú. Žehušice 8,50 ha

8,5km řeka Doubrava 8,50 ha

Hornická 4,90 ha

KLEJNARKA 1“ – 411034(13,50 ha)

Přítok Labe: od jezu v Mladém Hlízově až k jezu náhonu na rybník Vrabcov v k.ú. Třebešice, mimo potok Vrchlice.

K revíru patří inádrže:

VN Neškaredice v k.ú. Neškaredice 5,80 ha

7,7km řeka Klejnarka 7,70 ha

Pilský rybník v k.ú. Zbýšov 2,45 ha

VRCHLICE 1“ – 411098 (10,00 ha)

Přítok Klejnarky – Labe:od ústí do Klejnarky v Nových Dvorech až k hrázi vodárenské nádrže Vrchlice.

Přítoky jsou chovné – lov ryb na udici zakázán!

K revíru patří nádrže:

Velký rybník v k.ú. Malešov 8,00 ha

10,2 km potok Vrchlice 2,00 ha

Na všechny revíry platí pouze místní povolenka!!!

Do úlovkového lístku píšeme  pouze název rybníku  né  číslo revíru