Školení nových členů

Vážení kolegové rybáři a rybářky,

Dovolujeme si Vás informovat o termínu školení nových členů :  sobota 18.1.2020

Přihlášky směrujte na pana Oldřicha Jarkuliše – tel: 607 218 163 nebo na email: rybarikh@seznam.cz

Začátek školení je od 8 hod. v sídle naší organizace na Jánské náměstí 540 v Kutné Hoře.

Obsahem školení je legislativa ČRS, rybářský řád, biologie a systematika našich ryb, základní poznatky z rybářského práva, z hospodaření na tekoucích vodách i v rybnících a také rybolovných technik, proto nepodceňujte tvorbu poznámek, blok a dobrá psací tužka bude určitě potřebná i v další části testu znalostí.

Ti, kteří uspějí v testu znalosti našich ryb a rybářského řádu, splní tím legislativu ČRS a budou přijati za členy naší SHMO ČRS, obdrží členský průkaz, zaplatí svou první členskou známku a bude jim předáno osvědčení nutné pro první vydání rybářského lístku. Ten vydávají pověřené obce (pokud jste občanem Kutné Hory   – Okresní úřad). Předložení rybářského lístku je podmínkou vydání povolenky k rybolovu pro povolenku pro rybolov na SHMO Kutná Hora.

Doporučujeme navštívit stránky Českého rybářského svazu a ověřit znalosti v testu:

http://www.rybsvaz.cz/?page=test_rybarskych_znalosti&lang=cz

Úspěšné vyplnění testu v rámci školení bude podmínkou pro získání osvědčení pro výdej rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Kutná Hora.

Zve výbor SHMO ČRS Kutná Hora