Povolenky členské
členská – roční / celorevírová  (+ brigády ) 1.000,- Kč
důchodci 65. let až 70. let (bez brigád ) 1.000,- Kč
mládež od 15. let do 18. let (+ brigády )   900,- Kč
mládež studující (s dokladem!) (+ brigády )   900,- Kč
ZTP + ZTPp (s průkazkou!) (bez brigád )   800,- Kč
důchodci nad 70. let (bez brigád)   800,- Kč
důchodci nad 80. let (bez brigád)   550,- Kč
děti do 15. let (účast v kroužku)   300,- Kč
funkcionáři SHMO + vedení MS (plnění funkcí)   400,- Kč
rybářská stráž (plnění kontrol) (plnění funkcí)   400,- Kč
rybniční hospodáři “ CH- rybníků “ (rybochov) (plnění funkcí)   400,- Kč
Brigádnické hodiny
zlevněné : 25 – 35 hodin (77%)   800,- Kč
zlevněné : 36 – 50 hodin (55%)   550- Kč
zlevněné : 51 a více hodin ( 33% )   400,- Kč
mimořádná aktivita + odměny (schválené výborem )   400,- Kč
2. nadstandartní povolenka                                        1.000,-Kč 1.000,- Kč