V současné době probíhá šest rybářských kroužků. Záboří nad Labem s vedoucím panem Vítězslavem Klatkou, Zbýšov s vedoucím Josefem Flekalem, Žehušice – Ladislav Junek a František Bárta v Nových Dvorech s Miroslavem Husou a v Kutné Hoře Pavlem Zárubou.

Každou skupinu navštěvuje více jak 10 rybářů, nejpočetnější je kutnohorský kroužek s účastí okolo čtyřiceti mladých rybářů.

Díky velkému zájmu o tento koníček, jsme do našich řad letos přijali čtyřicet nových rybářů a rybářek.

Při dubnovém pasování těchto nových členů jsme využili naši klubovnu, kde se scházíme každou středu od 16 do17h a kde děti přísahaly na rybářský slib. Dostaly své první povolenky a malý balíček s rybářskou bižuterií do začátku jako dárek od naší organizace.

Další akci, kterou jsme pro naše nejmladší zorganizovali, byly rybářské závody, které se konaly v květnu 2016 na naší vodě na Utopenci. Už to slibovalo, že si děti pěkně zachytají a pořádně si tento den užijí. Sjelo se celkem slušných třicet šest závodníků, kteří chytali dvě kola. O přestávce si u ohně opekly buřty a posilnili se do dalšího klání. Děti bojovaly s pěknými kapry, kterých se chytlo skoro padesát, anebo škádlily perlíny a okouny. Nejlépe si vedli Petr Funda, Adam Malina a Zdenda Vávra. Nejen tito, ale všichni si vybrali z pěkných cen, které tvořily pruty, navijáky podběráky, ale i jiné potřebné rybářské náčiní.

Vítězové závodů

Poděkování patří všem vedoucím za práci s dětmi, že se jim s pečlivostí věnují a že je zasvěcují do tajů rybářského sportu.

Pavel Záruba

 

 

 

 

Pasování nových rybářů:

Během roku se děti připravovaly se svými vedoucími na pravidelném týdenním setkání, absolvovaly teoretickou i praktickou část poznávání rybařiny, dnes bylo jejich úsilí korunováno slavnostním slibem a každý si odnesl nejen svojí „první povolenku“, ale i několik drobností do své nové rybářské krabičky od naší organizace.

     

 

Dětem „Petrův Zdar“ a vedoucím velké díky za jejich čas a práci.