ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – SHMO Kutná Hora

MÍSTNÍ DOPLŇKY rybářského řádu ČRS platné od 1. ledna 2018

www. rybarikh.cz

Pro všechny revíry SHMO KH platí všechna ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále bližší podmínky výkonu rybářského práva s níže uvedenými doplňky.

1 / Lov na řekách Doubrava, Klejnárka a Vrchlice, je povolen celoročně dle vyhlášky č. 99/2004 Sb.

Výjimka:

a / Lov na stojatých vodách: Písník, Zbýšov, Velký rybník, Hornická, Žmola

     rybolov povolen od 14.4.2018 do 31.12.2018.

b / Omezení – po podzimním vysazení kaprů do revírů uvedených v bodu a), tedy po nasazení pro rok 2019 (cca od 20.10.2018), bude na těchto vodách vyhlášen zákaz lovu, povolen bude pouze lov dravců (přívlačí nebo na rybičku). Na rybníku Pilský a řekách Doubrava, Klejnárka a Vrchlice, bude po vysazení vyhlášeno pouze týdenní hájení lovu (lov dravců přívlačí nebo na rybičku povolen). Informace o omezení uvedených v bodu b), budou oznámeny na webových stránkách organizace, ve vývěsních skříňkách a na příslušných revírech.

c/ Mládež do 15 let (včetně) a to do konce kalendářního roku, v němž mladistvý dosáhl 15 let, může na vodách SHMO ČRS Kutná Hora lovit pouze na 1 prut.

Pro všechny revíry:

2 / Počet a množství úlovků na povolenku dle RŘ a doplňků SHMO – ponecháním si 2 ks vybraných ryb (kapr, amur, bolen, štika, sumec, candát), končí denní rybolov.

a /Na 1 celoroční povolenku je možno si ponechat max. 50 ks vybraných druhů ryb (kapr, amur, bolen, štika, sumec, candát).

b/ Po ponechání si 50 ks shora uvedených vybraných druhů ryb, si lze zakoupit novou povolenku a to dle ceníku nadstandartních povolenek.

c/ V kalendářním týdnu si lze ponechat max. 7 ks vybraných druhů ryb. Po přisvojení si ulovené ryby učiní lovící do povolenky k lovu zápis obvyklým způsobem: druh, kus, míra, váha – do kolonky podrevír si zapíše čas přisvojení ryby a to ve formátu 4 číslic, např. 04.30, 10:40 nebo 22.40.

3 / Zákonná míra všech druhů ryb se řídí dle RŘ ČRS č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Výjimky SHMO Kutná Hora:

Kapr obecný – 40 cm, štika obecná – 55 cm, amur bílý – 60 cm.

Na všech revírech je stanovena horní míra kapra 65 cm včetně. Ulovený kapr, jehož míra dosáhne 65 cm a více, musí být ihned co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

4 / Chování při lovu:

Lovící je povinen mít při lovu podběrák připravený k použití.

  • Za zvláště hrubý přestupek je považováno vytahování ryb po břehu, nebo vyzvedávání ryb z vody za vlasec či šňůru.
  • Na revírech platí zákaz označování krmných míst bójkami. Dále platí zákaz používání plavidel pro zavážení návnad. Návnady lze dopravovat na lovné místo pouze nahazováním nebo nastřelováním.
  • Zavážení na sumce a případné zdolávání sumce z loďky je povoleno.
  • Pokud lovící loví po setmění, je povinen označit lovné místo viditelným světlem (svítilna, svíčka).

5 / Řádně vyplněný přehled o úlovcích ve všech odstavcích a řádcích je nutné odevzdat nejpozději do 7 dnů po skončení platnosti povolenky (nejlépe prokazatelným způsobem!). Je důležité používat názvy rybníků a řek.

6 / Na všech revírech platí zákaz vjezdu motorových vozidel na hráze rybníků. Dále platí zákaz parkování mimo vyhrazená parkoviště, určená pracoviště nebo cesty. Rovněž platí zákaz vjezdu na pozemky, zejména na loukách u Doubravy a zákaz parkování na pozemku nového písníku. Pokud parkuje rybář na některém pozemku u revíru se souhlasem majitele, nesmí současně lovit ryby v revíru.

7 / Veškeré změny z vážných provozních nebo ekologických důvodů budou oznámeny na webových stránkách a ve vývěsních skříních SHMO, případně i cedulemi na revírech.

8 / Všechny výše uvedené výjimky platí pro členské i hostovací povolenky.

9  / Veškeré další informace o činnosti SHMO ČRS Kutná Hora budou průběžně oznamovány prostřednictvím webových stránek a vývěsních skříněk. Povinností každého člena je ve vlastním zájmu informace sledovat!  

Doplňky pro jednotlivé revíry SHMO ČRS Kutná Hora:

Velký rybník                        –    zákaz rybolovu z hlavní hráze rybníka

                                               –    zákaz lovu z oploceného pozemku restaurace označení tabulemi

Písník Žehušice                  –    parkování povoleno pouze ve vymezených prostorách-parkoviště u písníku I a II

                                             –    zákaz lovu z poloostrova  / označeno tabulemi /

Hornická                              –    zákaz lovu z prostoru chat  / označeno tabulemi

–    zákaz lovu z prostoru statku  / označeno tabulemi

–    zákaz ničení rákosových porostů

–    parkování pouze na vyhrazených parkovištích

Zbýšovský rybník              –     zákaz rybolovu na oploceném koupališti v době od 7.00 do 20.00 hodin   (červenec  a srpen)

–   zákaz rybolovu z hlavní hráze rybníka po celé délce svodidel u silnice

Žmola Neškaredice           –   zákaz vstupu na objekty nádrže a manipulace s nimi

–    zákaz lovu ryb z hlavní hráze nádrže

–   zákaz vjezdu motorových vozidel na komunikace okolo nádrže (možnost převézt

–    jednostopé vozidlo bez chodu motoru)

–   parkování motorových vozidel pouze na vyhrazených místech před značkou „Zákaz vjezdu“

Popis revírů SHMO Kutná Hora:

„DOUBRAVA 1“ – (21,9 ha)

Přítok Labe: od vtoku do Labe u Záboří nad Labem až k mostu v Žehušicích (mimo Čáslavku – Brslenku).

K revíru patří nádrže:

Písník v k.ú. Žehušice             8,50 ha

8,5 km řeka Doubrava           8,50 ha

Hornická                                  4,90 ha

„KLEJNARKA 1. –  (13,50 ha) 

Přítok Labe: od jezu v Mladém Hlízově až k jezu náhonu na rybník Vrabcov v k.ú. Třebešice, mimo potok Vrchlice.

K revíru patří i nádrže:

VN Neškaredice v k.ú. Neškaredice    5,80 ha

7,7 km řeka Klejnarka                            7,70 ha

„KLEJNARKA 3.“ – (13,29 ha)

Přítok Labe: s rybářským právem na nádržích:

Zbýšovský rybník v k.ú. Zbýšov            10,84 ha

Pilský rybník v k.ú. Zbýšov                      2,45 ha

„VRCHLICE 1“ – (10,00 ha)

Přítok Klejnarky – Labe: od ústí do Klejnarky v Nových Dvorech až k hrázi vodárenské nádrže Vrchlice.

Přítoky jsou chovné – lov ryb na udici zakázán!

K revíru patří nádrže:

Velký rybník v k.ú. Malešov                      8,00 ha

10,2 km potok Vrchlice                             2,00 ha

Celková plocha revírů SHMO ČRS Kutná Hora: 58,69 h,   26,40 km

Na všechny revíry platí pouze místní povolenka!!!