ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
SHMO Kutná Hora, www. rybarikh.cz

MÍSTNÍ DOPLŇKY rybářského řádu ČRS
platné od 1.ledna 2017
navazující na RŘ ČRS platný po celém území ČR

A)    Doby lovu
1.    Lov na řekách Doubrava, Klejnarka a Vrchlice je povolen celoročně dle vyhlášky č. 197/2004Sb. s návazností na zák. č. 99/2004 a PŘ ČRS.

Výjimka:
a)    Lov na stojatých vodách – Písník, Zbýšov, Velký rybník, Hornická – lov od 1.4.2017 do 31.12.2017
b)    Omezení – po podzimním vysazení kaprů (cca 20.10.2017 bude na stojatých vodách omezen rybolov. Všeobecný zákaz lovu. Lov dravých ryb povolen. Pilský – lov ryb od 1.1.2017 do jarního vysazení, dále lov od 1.4.2017 do 31.12.2017. Bude oznámeno ve skříňkách a na revírech.
c)    Na rybníku Žmola ( Neškaredice ) zákaz lovu ryb od 1.1.2017 do 31.12.2017

Pro všechny revíry:
2.    Počet a množství úlovků na povolenku dle RŘ a doplňků SHMO. Po ponechání si dvou vybraných ryb končí denní rybolov.

Výjimka:
a)    50 ks vybraných ryb na celoroční povolenku ( kapr, amur, bolen, štika, sumec, candát) V kalendářním týdnu si lze ponechat 7 ks vybraných ryb. Po uložení vybrané ryby do vezírku učiní lovící zápis obvyklým způsobem – druh, kusy, míra – a do kolonky podrevír zapíše čas uložení ryby do vezírku. Budou vždy 4 číslice, např.04.30, 10.40 Po ponechání si 50 ks vybraných ryb lze zakoupit novou povolenku – dle ceníku povolenek.
3.    Zákonná míra všech druhů ryb dle RŘ ČRS  a vyhlášky č. 197/2004Sb. a doplňků SHMO.

Výjimka:
a)    Kapr – 40 cm, štika – 55 cm, amur – 60cm.
b)    Kapr nad 65 cm musí být vrácen vodě, a to včetně míry 65 cm.
4.    Chování při lovu:
a)    Pokud rybář nemůže ulovenou rybu vyzvednout prutem, je povinen použít podběrák.
b)    Lovící je povinen mít při lovu podběrák připravený k použití.
c)    Za zvláště hrubý přestupek je považováno vytahování ryb po břehu nebo vyzvedávání za vlasec nebo šňůru.
d)    Ulovená ryba musí být ihned odháčkována a uložena do vezírku nebo vrácena vodě.
e)    Zákaz označování krmných míst bojkami.
f)    Zákaz používání jakýchkoliv plavidel pro zavážení nástrah a návnad. Zákaz dopravování nástrah a návnad plaváním a broděním. Nástrahy a návnady lze dopravovat na lov.místo pouze nahazováním a nastřelováním.
g)    Pokud lovící loví po setmění je povinen označit lovné místo světlem (baterka, svíčka).

5.    Řádně vyplněný přehled o úlovcích ve všech odstavcích, nutno odevzdat nejpozději do 7  dnů po skončení platnosti povolenky organizaci, která ho vydala – nejlépe prokazatelným způsobem! Používat názvy rybníků a řek.
6.    Na všech revírech platí zákaz vjezdu motorových vozidel na hráze rybníků, zákaz parkování mimo vyhrazená pracoviště nebo cesty. Zákaz vjezdu na pozemky, hlavně louky a Doubravy. Zákaz parkování na pozemku   nového písníku. Pokud parkuje rybář na některém pozemku u revíru se souhlasem majitele, nesmí současně lovit ryby v revíru.
7.    Veškeré změny z vážných provozních nebo ekologických důvodů budou oznámeny ve vývěsních skříních SHMO, případně cedulemi na revírech.
8.    Všechny výše uvedené výjimky platí pro členské povolenky i hostovací povolenky – hostovací celorevírová roční/50 ks vybraných ryb, 14denní/14 ks vybraných ryb na pov., host.celor. 7denní/7 ks vybr.ryb na pov., host.celor.2 denní/3 ks vybr.ryb na povolenku, hostovací celorevírová jednodenní/ 2 ks vybraných ryb
9.    Pro všechny revíry SHMO platí dále všechny zásady vyhlášky č. 197/2004Sb. a RŘ ČRS, které nejsou upřesněny změnami těchto místních doplňků!
10.    Veškeré další informace o činnosti SHMO ČRS Kutná Hora budou průběžně oznamovány prostřednictvím vývěsních skříněk a webových stránek www.rybarikh.cz, a je povinností každého člena je ve vlastním zájmu sledovat!

B)    Pro jednotlivé revíry SHMO ČRS Kutná Hora:

„Velký rybník“
– zákaz rybolovu z hlavní hráze rybníka
– zákaz lovu z oploceného pozemku restaurace
– označení tabulemi

„Písník
– parkování povoleno pouze ve vymezených prostorách-parkoviště

Žehušice“
u písníku
– zákaz lovu z části dělící  hráze ( označeno tabulí )

„Hornická“
– zákaz lovu z prostoru chat- označeno tabulemi
– zákaz lovu z prostoru statku – označeno tabulemi
– zákaz ničení rákosových porostů

„Zbýšovský rybník“
– zákaz rybolovu na oploceném koupališti v době od 7.00 do 20.00 hodin (červenec  a srpen)
– zákaz rybolovu z hlavní hráze rybníka po celé délce svodidel u silnice

„Pilský rybník“
– zákaz rybolovu pod chatami
– zákaz vstupu a vjezdu motorových vozidel na soukromé pozemky a hráz rybníka

„Žmola“
Neškaredice
– zákaz vstupu na objekty nádrže a manipulace s nimi
– zákaz lovu ryb z hlavní hráze nádrže
– zákaz vjezdu motorových vozidel  na komunikace okolo nádrže

„Všechny revíry SHMO“
– pro neuvedené výjimky platí v plném rozsahu RŘ ČRS