ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ SHMO Kutná Hora            http://www.rybarikh.cz/

MÍSTNÍ DOPLŇKY rybářského řádu ČRS

platné od 1.ledna 2019

navazující na RŘ ČRS platný po celém území ČR

       Doby lovu

Lov na řekách Doubrava, Klejnárka a Vrchlice je povolen celoročně dle vyhlášky č. 197/2004Sb. s návazností na zák. č. 99/2004 a PŘ ČRS.

         Výjimka:

Lov na stojatých vodách – Písník, Zbýšov, Velký rybník, Hornická, Žmola – lov od 6.4.2019 do 31.12.2019

         Omezení:

po podzimním vysazení kaprů (cca 20.10.2019 bude na stojatých vodách omezen rybolov. Všeobecný zákaz lovu. Lov dravých ryb povolen. Na rybníku Pilský a řece Doubravě, Klejnarce a Vrchlici – lov ryb celoročně povolen s výjimkou týdenního hájení po podzimním vysazení kaprů. Bude oznámeno na webových stránkách, skříňkách a na revírech.

        Pro všechny revíry:

Počet a množství úlovků na povolenku dle RŘ a doplňků SHMO. Po ponechání si dvou vybraných ryb končí denní rybolov.

         Výjimka:

50 ks vybraných ryb na celoroční povolenku (kapr, amur, bolen, štika, sumec, candát) V kalendářním týdnu si lze ponechat 6 ks vybraných ryb. / týden pondělí – neděle / Po uložení vybrané ryby do vezírku učiní lovící zápis obvyklým způsobem – druh, kusy, míra – a do kolonky podrevír zapíše čas uložení ryby do vezírku. Budou vždy 4 číslice, např. 04.30, 10.40 Po ponechání si 50 ks vybraných ryb lze zakoupit novou povolenku – dle ceníku povolenek.

Zákonná míra všech druhů ryb dle RŘ ČRS a vyhlášky  č. 197/2004 Sb. a doplňků SHMO. Kapr – 40 cm, štika – 55 cm, amur – 60 cm, okoun – 15 cm.

Kapr nad 65 cm musí být vrácen vodě, a to včetně míry 65 cm.

Chování při lovu:

 •  Pokud rybář nemůže ulovenou rybu vyzvednout prutem, je povinen použít podběrák.
 • Po vytažení druhů vyjmenovaných v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. na břeh je povinností lovících použít plastovou nebo gumovou podložku o minimálním rozměru 100 x 50 cm. (Podložkou může být například i kus igelitu atp. jedná se o zvýšení šetrné manipulace s rybami.
 • Lovící je povinen mít při lovu podběrák připravený k použití, vyprošťovač háčků, / pean / metr.
 • Za zvláště hrubý přestupek je považováno vytahování ryb po břehu nebo vyzvedávání za vlasec nebo šňůru.
 • Ulovená ryba musí být ihned od háčkována a uložena do vezírku nebo vrácena vodě.
 • Zákaz označování krmných míst bójkami.
 • Zákaz používání jakýchkoliv plavidel pro zavážení návnad. Návnady lze dopravovat na lovné místo pouze nahazováním nastřelováním
 • Zavážení a zdolávání sumce z loďky povoleno.
 • Pokud lovící loví po setmění je povinen označit lovné místo viditelně světlem (baterka, svíčka).
 • Řádně vyplněný přehled o úlovcích ve všech odstavcích, nutno odevzdat nejpozději do 7 dnů po skončení platnosti povolenky organizaci, která ho vydala – nejlépe prokazatelným způsobem! Používat názvy rybníků a řek.
 • Na všech revírech platí zákaz vjezdu motorových vozidel na hráze rybníků, zákaz parkování mimo vyhrazená parkoviště nebo cesty.
 • Zákaz vjezdu na pozemky, hlavně louky a Doubravy. Pokud parkuje rybář na některém pozemku u revíru se souhlasem majitele, nesmí současně lovit ryby v revíru.
 • Zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko, ke kterému je přímo přivázán návazec s háčkem (případně návazce s háčky).
 • Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).
 • Veškeré změny z vážných provozních nebo ekologických důvodů budou oznámeny ve vývěsních skříňkách SHMO, případně cedulemi na revírech.
 • Všechny výše uvedené výjimky platí pro členské povolenky i hostovací povolenky – hostovací celorevírová roční/50 ks vybraných ryb, 14 denní/14 ks vybraných ryb, 7 denní/ 6 ks vybraných ryb,   2 denní/3 ks vybraných ryb , 1 denní/ 2 ks vybraných ryb
 • Pro všechny revíry SHMO platí dále všechny zásady vyhlášky č. 197/2004 Sb. a RŘ ČRS, které nejsou upřesněny změnami těchto místních doplňků! Veškeré další informace o činnosti SHMO ČRS Kutná Hora budou průběžně oznamovány prostřednictvím webových stránek ve skříňkách. Povinností každého člena je ve vlastním zájmu sledovat!

Pro jednotlivé revíry SHMO ČRS Kutná Hora platí tyto doplňky:

 •      „Velký rybník“       – zákaz rybolovu z hlavní hráze rybníka

– zákaz lovu z oploceného pozemku restaurace

 •      „rybník Písnik“     Žehušice“         

– parkování povoleno pouze ve vymezených prostorách-parkoviště u písníku

– zákaz lovu z poloostrova ( označeno tabulí)

 •       „rybník Hornická“  – zákaz lovu z prostoru chat- označeno tabulemi

– zákaz lovu z prostoru statku – označeno tabulemi

– zákaz ničení rákosových porostů

– parkování pouze na vyhrazených parkovištích

 •       „Zbýšovský rybník“

– zákaz rybolovu na oploceném koupališti v době od 7.00 do 20.00 hodin (červenec a srpen)

– zákaz rybolovu z hlavní hráze rybníka po celé délce svodidel u silnice

 •      „Pilský rybník “ 

    – zákaz rybolovu pod chatami

– zákaz vstupu a vjezdu motorových vozidel na soukromé pozemky a hráz rybníka „rybník Žmola“

 •       Neškaredice“

– zákaz vstupu na objekty nádrže a manipulace s nimi

– zákaz lovu ryb z hlavní hráze nádrže

– zákaz vjezdu motorových vozidel na komunikace okolo nádrže (možnost převézt jednostopé vozidlo bez chodu motoru

– parkování motorových vozidel pouze na vyhrazených místech před  značkou „Zákaz vjezdu“

 •     „Všechny revíry SHMO“

  –  platí v plném rozsahu RŘ ČRS