Členové výboru
Členové výboru SHMO ČRS
Kutná Hora 2014-2017
Příjmení a jméno funkce tel:
Opasek Josef předseda SHMO 720 138 852
Kozák Ladislav  1.  místopředseda 606 158 826
Roubíček Petr  jednatel 777 836 099
Jarkuliš Oldřich matrika, skříňky, propagace 607 218 163
Nováková Blanka účetní SHMO 732 609 969
Němcová Zdena pokladník SHMO 606 456 522
Herodes Josef hlavní hospodář 724 243 725
Krtil Vlastimil zástupce hospodáře 721 481 431
Záruba Pavel rybářský referent + brigády + vedoucí mládeže 721 810 864
Mach Jiří  vedoucí kultury 728 598 010
Král Jiří ved. nákl. dopravy, garážmistr 724 265 642
Náhradníci výboru ČRS SHMO
Kutná Hora 2014 – 2017
Haiser Miroslav zást. hospodáře, čistota vod
Žák Roman zást. rybnič. hospodáře 737 224 932
Hanzel Petr  pomocník hrázneho 737 224 932
Jaroš Jan hrázný VN Neškaredice 607 251 767
Štifter Daniel náhradník výboru, ryb.stráž, web administrator, kronika 606 232 537
Předsedové MS 2014 – 2017
Král Luboš  předseda MS Záboří 605 528 160
Marek Jindřich  předsedaMSZbýšov 734 479 848
Houška Pavel  předseda MS Žehušice 736 735 621
Dozorčí komise 2014 – 2017 
Šebek Vladimír předseda DK 607 184 787
Kasal Josef člen komise 607 626 084
Záruba Pavel  člen komise 721 810 864